Volg ons op Facebook voor meer leuke tips!

DisclaimerTerug naar homepagina

Op Kidsproof.nl vind je tips en praktische informatie over kinderactiviteiten in jouw omgeving. Onze redactie besteedt grote zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.  Controleer altijd de prijzen, openings- en lestijden op de website van de aanbieder. Kidsproof is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of door gewijzigde, onjuiste of onvolledige informatie. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Kidsproof worden gewijzigd of verwijderd.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van Kidsproof (of in bruikleen van onze aanbieders). Wil je iets gebruiken? Vraag ons dan eerst om toestemming. Kidsproof draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat we jouw credits kunnen vermelden.