Pleegouderschap Triade Vitree: Pleegouders en kinderen aan het woord

4 november 2021
De mooie organisatie Triade Vitree biedt hulp voor kinderen, jongeren en hun ouders die het door omstandigheden even niet redden. Dit doet Triade Vitree samen met gezinshuizen en pleegouders. Ben jij benieuwd wat een pleeggezin inhoudt en hoe pleegouders en kinderen het ervaren? Lees de ervaringsverhalen hieronder!
Ervaringsverhaal van Gladys

Even de volle aandacht

Gladys (31) heeft een latrelatie en een leuke baan in de ICT. Ze wil graag nog carrière maken. Een eigen gezin met kinderen zit er wat haar betreft voorlopig nog niet in. Wel wilde Gladys graag iets betekenen voor de samenleving, dus zocht ze naar vrijwilligerswerk. Via een collega hoorde ze dat weekendpleegzorg goed te combineren is met een baan.

Na wat research heeft Gladys samen met haar vriend, die haar plan van harte steunt, bij Triade Vitree de training voor nieuwe pleegouders gevolgd en werd ze na een aantal persoonlijke gesprekken bij haar thuis geaccepteerd als weekendpleegouder.

Eens per maand komt Yoleen (9) een weekend bij Gladys logeren. Samen doen ze leuke dingen en Yoleen krijgt in zo’n weekend de volle aandacht. Daar geniet ze van!
Als Yoleen bij Gladys is, kan de vader van Yoleen, die er na het overlijden van zijn vrouw alleen voor staat, ook even bijkomen. Zo draagt Gladys op een mooie manier een steentje bij aan het leven van Yoleen en haar vader.

Heb jij net als Gladys ook af en toe ruimte om iets voor een kind te betekenen? Dan is weekend pleegouder worden misschien iets voor jou!

Max

Van tijdelijke opvang naar langdurig opgroeien

Na een zorgelijke en gecompliceerde zwangerschap kwam Max als piepklein baby’tje met nogal wat opstartproblemen ter wereld. Zijn ouders hebben geen eigen woonruimte en leven op straat, daarom was voordat Max werd geboren al met hen besproken dat de aanstaande baby zou worden geplaatst in een pleeggezin. Hoe verdrietig ook voor de ouders, dit was de enige manier om Max een veilige start en toekomst te bieden. Max werd na een week in het ziekenhuis, aanvankelijk geplaatst in een tijdelijk pleeggezin. Gelukkig mocht hij daar blijven, waar hij met hulp en steun mag opgroeien tot hij groot genoeg is om op eigen benen te staan. Met de ouders van Max verloopt het contact, vanwege hun dakloosheid en andere problemen, grillig. Door alle pijn en onmacht heen, zijn ze wel altijd blij om Max te zien.

Voor kinderen zoals Max is Triade Vitree op zoek naar mensen met ruimte in huis en hart, die er voor openstaan om een pleegkind tijdelijk of langdurig in het gezin op te nemen. Kan jij tegen een beetje onvoorspelbaarheid? Dan is pleegouder worden misschien iets voor jou! Klik hier voor meer informatie over pleegouderschap


TIP >> Lees hier ook het verhaal over het gezinshuis van Marco en Stephanie, die naast hun eigen twee zonen voor andere kinderen zorgen. 

Floor

De zorg voor een (pleeg)kind delen

Floor (34) is zelfstandig ondernemer en single. Ze had er nooit over nagedacht om pleegouder te worden, totdat zij via een vriendin hoorde over de zorgelijke thuissituatie van Stacy, een meisje van 8 jaar. Wegens ernstige gezondheidsklachten moest Stacy's moeder, die er alleen voorstaat en geen familie in de buurt heeft, alles op alles zetten om de zorg voor zichzelf en haar dochtertje te kunnen bolwerken.
Toen het steeds slechter met Stacy's moeder ging, kwam Floor via haar vriendin met de moeder in contact. Samen met betrokken hulpverleners is er een plannetje gemaakt om de dagelijkse zorg voor Stacy te verdelen over moeder en Floor. Gemiddeld de helft van de week is Stacy bij Floor en op de andere dagen woont Stacy thuis bij haar moeder. Doordat Floor en de moeder van Stacy de zorg delen en dicht bij elkaar wonen, kan Stacy gelukkig blijven afspreken met haar vriendjes en vriendinnetjes en hoeft zij niet te veranderen van school. 
Dat ze altijd kan terugvallen op de steun en opvang bij Floor, is voor de moeder van Stacy een hele zorg minder. Dat komt ook haar fysieke toestand ten goede.

Is er in jouw leven ruimte vrij om iets voor een kind te betekenen? Dan is deeltijd pleegzorg misschien iets voor jou! Klik hier voor informatie over de komende informatieavond van Triade Vitree

Winston

Met aandacht en steun voor pubers

Winston groeit samen met zijn jongere zusje op in een pleeggezin. Hij vertelt: “Toen ik op de basisschool zat, ging het bij mij thuis niet goed. Nadat mijn vader plotseling was overleden, was mijn moeder vaak depressief en in de war. Soms werd ze een tijdje opgenomen en dan zorgde mijn oma voor mij en mijn zusje. Maar op een gegeven moment werd dat voor haar te zwaar. Ik ging steeds op en neer van thuis naar oma, echt een rommeltje was dat, dan hier, dan weer daar. Ik werd een heel druk jochie. Op school ging het ook slechter en ik werd een beetje irritant. Toen ben ik samen met mijn zusje in een pleeggezin terecht gekomen. In het begin was het wennen, maar ze waren heel lief voor ons en ze vroegen ook dingen over hoe onze vader was. Dat vond ik best fijn en mijn zusje ook. Op school ging het na een tijdje gelukkig weer beter en ik werd zelf ook een stuk rustiger. Met de steun van mijn pleegouders, heb ik mijn havo-diploma gehaald, Yes!"

Wil jij een puber op weg naar zelfstandigheid steunen? Dan is pleegouder worden misschien iets voor jou!

Wist je dat ...

  • je altijd welkom bent op een informatieavond bij Triade Vitree?
  • je ook als alleenstaande pleegouder kunt worden?
  • je ook pleegouder kunt worden als je zelf geen kinderen en opvoedervaring hebt?
  • je een financiële vergoeding ontvangt voor de zorgkosten voor een pleegkind?
  • deze wettelijke vergoeding niet meetelt als inkomsten?
  • jij samen met Triade Vitree kijkt welke vorm van pleegzorg het beste past bij jouw situatie?
  • je een pleegzorgbegeleider krijgt die jou en een pleegkind met raad en daad bijstaat?
  • jij echt het verschil kunt maken voor een kind!


TIP >>  Ook interesse in gezinshuisouder? Lees hier ervaringen!


Naar de website