Kinderarmoede: een veelkoppig monster

13 oktober 2023
Oók in de relatief rijke gemeente Haarlem leven ongeveer 8000 huishoudens in armoede. Hero kindercentra maakt zich hard voor de kinderen uit deze gezinnen en heeft zich als partner aangesloten bij de Alliantie tegen Kinderarmoede.
Hero kindercentra zet zich in voor kansengelijkheid

Wist je dat in Nederland één op de elf kinderen opgroeit op in armoede? Voor deze kinderen is een verwarmd huis, zwemles, een eigen fiets of goede schoenen niet vanzelfsprekend. Van een onbezorgde jeugd is geen sprake. Daarom wil Hero kindercentra zich hard maken voor deze kinderen en heeft zich als partner aangesloten bij de Alliantie tegen Kinderarmoede.

Wanneer spreken we eigenlijk van armoede? Het CBS spreekt van een ‘huishouden met risico op armoede’ als het gezinsinkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt. Het gezin heeft dan structureel onvoldoende geld om rond te komen. Haarlem is een relatief rijke gemeente, maar helaas leven ook hier ongeveer achtduizend huishoudens op of rond de armoedegrens en zijn ook de Haarlemse kinderen kwetsbaar.

Armoede is een veelkoppig monster

Armoede in een gezin beïnvloedt de kansen van een kind om zich goed te ontwikkelen. Dat geldt voor de gezondheid van het kind, maar ook voor kansen in het onderwijs en om mee te kunnen doen in de maatschappij. Armoede zorgt voor veel stress en zorgen binnen het gezin. Zo creëert armoede een negatieve spiraal waaruit het lastig ontsnappen is. Deze spiraal van kansenongelijkheid moet worden doorbroken.

Hero kindercentra; Gelijke kansen voor elk kind

Directeur Hero kindercentra Maureen Posthumus: ‘Hero kindercentra is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie en ziet het als haar opdracht om zich in te zetten voor gelijke kansen voor kinderen (...) We vinden het belangrijk dat kinderen, ongeacht hun achtergrond of de financiële situatie van het gezin waarin zij opgroeien, zich goed kunnen ontwikkelen, mee kunnen doen met hun vriendjes en klasgenoten en plezier hebben. Dat is waar alle Hero-medewerkers op de opvanglocaties en de collega’s op ons servicekantoor zich dagelijks hard voor maken (...) 

We kunnen dit uiteraard niet alleen. Daarom werken we nauw samen met school en welzijnsinstanties en gaan we graag in gesprek met ouders om hen te helpen bij de gezonde ontwikkeling van hun kinderen. Samen met deze partijen en partners zoals de Alliantie tegen Kinderarmoede willen we de wereld en de toekomst van alle kinderen een beetje mooier en zorgelozer maken.

Hero draagt op verschillende manieren een steentje bij om kinderen dezelfde kansen te geven op een succesvolle schoolcarrière, volop buiten te spelen en te genieten van unieke activiteiten.

  • Klaar voor een goede start op de basisschool; gesubsidieerde voorschoolse educatie voor peuters (VVE)
  • Opvang voor kinderen die opvallen in hun gedrag of ontwikkeling
  • Kennispartner
  • Rijke Schooldag
  • Sponsoring
  • Green Heroes; duurzamer, socialer, groener
  • Sociale initiatieven op opvanglocaties

Hulp nodig of een luisterend oor?

Ben of ken je iemand die hulp nodig heeft omdat er in het gezin structurele geldzorgen zijn? Wacht dan niet te lang. Er zijn diverse instanties in Haarlem die snel en op een praktische manier kunnen helpen aan basisbehoeften en de zo belangrijke extraatjes voor de kinderen.

Naar de website