Het is hier geen hotel!

1 december 2021
Heb jij er al mee te maken? De rollercoaster genaamd pubertijd? Het prépuberbrein in een notendop, uitgelegd door Saila Smit van Hero kindercentra.
Alles over het prépuberbrein in een notendop - Hero Kindercentra
Als je kind in de bovenbouw van de basisschool zit, kan het goed zijn dat die ‘gevreesde’ pubertijd voor de deur staat… Maar wat doet het met je kind? Saila Smit, Inhoudelijk Manager Pedagogiek en VVE bij Hero kindercentra, vertelt.

Wat is de pubertijd

De puberteit begint meestal met een jaar of 10, soms wat eerder, soms wat later. Zo rond groep 7 gaan kinderen vaak een nieuwe fase in: ze worden een (pre)puber. Dit gaat vanzelf, want hun brein verandert. Ze gaan anders denken, doen en voelen. Ook worden andere dingen opeens belangrijk. Hun aandacht verschuift steeds meer naar hun ‘peergroup’ (hun sociale omgeving buitenshuis) en ze maken zich steeds meer los van hun ouders.

Wat doet groepsdruk

Iedere puber is natuurlijk anders. Maar over het algemeen willen jonge pubers tussen de 10 en 14 jaar eigenlijk liever niet opvallen, of buiten de groep vallen. Ze zijn gevoelig voor groepsdruk en willen het graag goed doen in de ogen van hun leeftijdsgenoten: de juiste sneakers dragen, dezelfde YouTube-ers volgen, snel reageren op social media en meedoen met de laatste trends.

Waar komen toch die heftige emoties vandaan

Het brein is nog lang niet uitontwikkeld (deze ontwikkeling loopt door tot 25 jaar). De ‘emotionele’ hersengebieden worden in de pubertijd extra geprikkeld door hormonen. De ‘rationele’ hersengebieden lopen dan nog een beetje achter. Puberhersenen zijn daardoor dus tijdelijk uit balans. Door alle veranderingen in het brein en ook in de hormoonhuishouding hebben pubers vaak last van heftige emoties en sterke stemmingswisselingen. Je dochter is opeens in tranen omdat ze het gevoel heeft dat haar vriendinnen haar buiten sluiten. Je zoon maakt opeens veel meer testosteron aan. En in combinatie met adrenaline kan hij dan opeens heftig, boos of opgewonden reageren in bepaalde situaties.


Lees meer over impulscontrole, het nut van pubergedrag en hoe jij hier mee om kunt gaan door via de websitebutton naar het artikel op de website van Hero kindercentra te gaan! Naar de website