Basisschool 't SchrijverkeTerug naar het overzicht

Openbare basisschool in de wijk 'Groote Akkers'.

’t Schrijverke is een openbare basisschool in de wijk de Groote Akkers in Goirle. De school telt momenteel ruim 600 leerlingen en 50 medewerkers en is daarmee de grootste basisschool in Goirle. In 2002 werd het bestuur losgekoppeld van de gemeente Goirle en verzelfstandigd. Deze constructie maakt het mogelijk ouders te  betrekken bij het besturen van het openbaar onderwijs in Goirle. Met de openbare school Den Bongerd valt ’t Schrijverke nu onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG).

 Ook na de verzelfstandiging blijft de visie openbaar onderwijs:


•Openstaan voor kinderen van allerlei gezindten, levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke overtuigingen;
•Werken vanuit het non-discriminatiebeginsel ten aanzien van personeel en leerlingen. Anders gezegd: 'Iedereen is welkom op ’t Schrijverke'.

't Schrijverke

Guido Gezellenlaan
5051ML Goirle
Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag, groepen 1 tot en met 8: 8.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur.

Woensdag, groepen 1 tot en met 8: 8.30 uur tot 12.15 uur

Vrijdag, groepen 1 tot en met 8: 8.30 uur tot 12.15 uur en 13.00 uur - 15.00 uur*

 * Alleen voor de huidige groepen 5 tot en met 8 geldt dat ze nog een groot aantal vrijdagmiddagen (zie kalender) van 13.00 uur tot 15.00 uur naar school moeten gaan om aan het verplichte aantal totaaluren te komen.

Naar de website Direct mailen telefoonnummer
Meer leuke tips

Blogs & filmpjesAlle blogs