Feestdagen voor Dummies!

2 november 2020
Jippie, een feestdag. Lekker een dagje vrij van school. Maar wat betekenen deze feestdagen ook al weer, en waarom is het een feestdag? Veel feestdagen in Nederland komen oorspronkelijk uit het christelijke geloof, maar we vieren bijvoorbeeld ook de verjaardag van de koning. Om je geheugen op te frissen heeft Kidsproof alle feestdagen voor jou op een rijtje gezet
Driekoningen – 6 januari
Stel je voor, er staat opeens een prachtige ster aan de hemel die jou naar het pasgeboren kindje Jezus leidt. Dit overkwam drie wijze koningen uit het Oosten. Ze gingen meteen op pad om Jezus goud, wierook en mirre te brengen, want volgens de kerk was Jezus de zoon van God.

Carnaval – 7 weken voor Pasen
Verkleden, gek doen, liedjes zingen en lekker veel eten en drinken, dat doe je met Carnaval. Vooral in Brabant en Limburg is het een groot feest! Oorspronkelijk was Carnaval het afscheid van het luxe eten, zoals vlees (carne), voordat de periode van vasten begon.

Aswoensdag – 40 dagen voor Pasen
Na het feestelijke Carnaval komt Aswoensdag. Op deze dag laten christenen een kruisje van as op hun voorhoofd zetten. Met dit teken laten zij zien dat ze spijt hebben van hun fouten. Met Aswoensdag begint ook de tijd van eenvoudig eten en drinken: de vasten.

Palmpasen – De zondag voor Pasen
Op de laatste zondag voor zijn dood, reed Jezus de heilige stad Jeruzalem binnen op een ezel. Iedereen was zo blij hem te zien, dat ze enthousiast naar hem zwaaiden met palmtakken. Hier komt de naam Palmpasen vandaan.

Witte Donderdag – De donderdag voor Goede Vrijdag
Nadat Jezus in Jeruzalem aankwam, wist hij dat hij niet lang meer zou leven. Hij organiseerde daarom het Laatste Avondmaal voor al zijn trouwe vrienden, en gaf hun brood en wijn. Deze dag heet Witte Donderdag omdat wit staat voor goed, zuiver en heilig.

Goede Vrijdag – De vrijdag voor Pasen
Vlak na het Laatste Avondmaal werd Jezus gearresteerd. De volgende dag moest hij een zwaar houten kruis dragen. Jezus werd aan het kruis gespijkerd en stierf. Wel gek dat deze dag dan Goede Vrijdag heet toch? Dat komt omdat de christenen geloven dat dankzij de dood van Jezus alle mensen vergeven werden door God.

Pasen – De zondag na de 1e volle maan in de lente
Hmm! Lekker paaseitjes en paasbrood eten. Oorspronkelijk wordt met Pasen gevierd dat Jezus weer tot leven kwam. De zondag na zijn kruisiging was zijn graf opeens leeg, hij was opgestaan uit de dood. De christenen geloven dat hierdoor voortaan alle mensen na hun dood naar de hemel konden.

Koningsdag – 27 april
Hieperdepiep hoera voor Koning Willem-Alexander! Op 27 april viert heel Nederland zijn verjaardag. Overal in het land trekken mensen hun oranje kleren aan, zijn er rommelmarkten en is het feest. Deze traditie begon op 31 augustus 1881, toen heette het nog Prinsessedag, met de verjaardag van prinses Wilhelmina.

Bevrijdingsdag – 5 mei
Op 4 mei herdenken we! Op 5 mei viert Nederland de bevrijding van de Duitse bezetting in 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Duitsland vijf jaar lang de baas in Nederland. Soldaten uit allerlei landen werkten samen om Duitsland te verslaan, en dat lukte in 1945! Met Bevrijdingsdag vieren we dat we in vrijheid en democratie leven.

Hemelvaart – 39 dagen na Pasen
Veertig dagen nadat Jezus uit de dood was opgestaan, beklom hij met zijn trouwe vrienden een berg. Toen ze op de top kwamen zei Jezus: ‘Mijn werk hier is klaar’. Hij vroeg zijn vrienden om het christelijke geloof te verspreiden en steeg toen op naar de hemel.

Ramadan – De 9e maand van de islamitische maankalender (ergens tussen april en juli)
Tussen zonsopgang en zonsondergang mag je niets eten en drinken, dat is behoorlijk moeilijk. Tijdens de Ramadan leren moslims hoe het is om arm te zijn en honger en dorst te lijden. Gelukkig staat er na zonsondergang een feestmaal klaar! De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest.

Pinksteren – 49 dagen na Pasen
Nadat Jezus was opgestegen naar de hemel, voelden zijn vrienden zich verloren. Maar plots verscheen er een vuur. Het was de Heilige Geest die op hen neerdaalde. Hij inspireerde hun om het christelijke geloof te verspreiden. Met Pinksteren vieren christenen het begin van hun kerk.

Offerfeest – Verschilt elk jaar door de islamitische maankalender
Joden, christen en moslims geloven dat God aan Ibraham vroeg om zijn zoon te doden. Ibraham wilde God graag gehoorzamen. Maar net voordat Ibraham zijn zoon zou doden, greep God in. In plaats van de zoon mocht Ibraham een ram offeren. Tijdens het Offerfeest wordt deze gebeurtenis herdacht.

Allerheiligen – 1 november
Heiligen zijn mensen die veel heel hebben gedaan voor het christelijke geloof. Met Allerheiligen worden heiligen vereerd. Allerzielen – 2 november Allerzielen is de dag waarop wordt gebeden voor de zielen van overledenen.

Kerstmis – 25 en 26 december
Het Kerstverhaal begint met de hoogzwangere Maria, die onderweg was naar Bethlehem. Toen ze aankwam in de stad was het alleen zo druk dat Maria en haar verloofde Jozef in een stal moesten slapen. Die nacht werd Jezus Christus geboren, de zoon van God. De geboorte vieren christenen met Kerstmis. Kerstmis wordt nu vaak gevierd met een mooie versierde kerstboom en veel lekker eten.

En? Wat is jouw favoriete feestdag? Mis je een belangrijke feestdag? Of hebben we ergens een foutje gemaakt? Mail ons via eindhoven@kidsproof.nl!