Het Groene Strand - AppTerug naar het overzicht

Ontdek met deze app wat er leeft op het strand en geef het door; je helpt er de natuur op het strand mee!

Het Groene Strand

Stranden zijn belangrijk voor de biodiversiteit in ons land, maar door intensief gebruik van de stranden heeft het strandleven niet de kans gekregen zich te ontwikkelen.
Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren daardoor verloren gegaan. Het Groene Strand wil hier verandering in brengen door de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. 

 

Meer natuur op de Nederlandse stranden

In aangespoeld wier en schelpdieren leven tal van kleine diertjes als strandvlooien en bijzondere wiervliegen. Deze trekken op hun beurt weer vogels aan, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten groeien op de hoogwaterlijn, deze zijn belangrijk voor het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Dat allemaal kan alleen maar ontstaan als we aangespoelde wieren laten liggen en niet onnodig over zulke zones van het strand rijden. Het Groene Strand wil het huidige strandbeheer te veranderen, strandcommunities oprichten en rustplekken instellen voor vogels om zo de natuur weer meer ruimte te geven op het strand.


Kinderen ontdekken, tellen en helpen met de Het Groene Strand- App

Download de gratis app, ontdek wat er leeft op het strand en geef je waarnemingen door!
Een wandeling over het strand wordt extra leuk als je op pad gaar met de app van Het Groene Strand. 
Je ontdekt en telt van alles wat je tegenkomt en geeft het door via de app. Dus vind jij zeeanemonen? Zwemkrabbetjes? Zandloopkevertjes of wiervliegjes? Geef door hoeveel je er ziet en geef door wat de teostand van het diertje is en help op deze manier de natuur een handje!Klik door naar de website voor meer informatie en open de gratis app op je telefoon!
Meer leuke tips