Algemene voorwaardenTerug naar homepagina

Algemene voorwaarden

Algemeen
Op Kidsproof.nl vind je tips en praktische informatie over kinderactiviteiten in jouw omgeving. Deze informatie is samengesteld door de redactie. Bezoekers kunnen eigen ervaringen delen op de site. De redactie heeft het recht om aangeleverde content te redigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Rechten
Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site is van Kidsproof. Wil je iets gebruiken? Vraag ons dan eerst om toestemming. Kidsproof draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de aanbieders. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat we jouw credits kunnen vermelden.

Ervaringen delen
Kidsproof waardeert het als bezoekers hun eigen ervaringen delen. Hierbij hanteren we de volgende spelregels:
  • De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is. Met het plaatsen van ervaringen garandeer je dat er geen inbreuk wordt gepleegd op andermans rechten en ook niet onrechtmatig wordt gehandeld.
  • Je ervaring wordt verwijderd na afloop van het aanbod/evenement, tegelijkertijd met de informatie over het betreffende aanbod/evenement.
  • Ervaringen zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers. Bezoekers van de website zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste beoordelingen. Kidsproof kan hierop niet worden aangesproken.
  • Aan bedrijven: het misleiden van consumenten met onoprechte ervaringen (beoordelingsfraude) is strafbaar.
  • Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Kidsproof het recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.